Er skimmelsvamp i jeres indeklima skyld i astma og allergi hos medarbejderne?

Skimmelsvamp optræder oftest på steder, hvor der er fugtigt og varmt. Det miljø opstår nemt i moderne boliger og erhvervsbygninger, fordi de er væsentligt mere tætte og bedre isoleret end tidligere. Derved får fugten sværere ved at komme ud – især hvis der ikke bliver luftet ordentligt ud. Læs med her og se, hvorfor du skal være opmærksom på, om du har skimmelsvamp i indeklimaet i jeres firma eller institution.

Som ansvarlig for indeklimaet i jeres virksomhed eller institution, bør du være særlig opmærksom, hvis medarbejdere, borgere eller brugere begynder at få et større sygefravær eller udvikler helbredsproblemer, der skydes problemer med luftvejene, hovedpine og forværring eller udvikling af astma eller allergier. Det kan nemlig skyldes, at der er sporer efter skimmelsvamp til stede i jeres indeklima. Det er farligt for mennesker og kan være årsagen til de nævnte symptomer og sygdomme.

Hvordan opstår skimmelsvamp i indeklimaet?

Skimmelsvamp kan nemt opstå i indeklimaet på moderne byggerier, fordi de er så godt isolerede og meget tættere end tidligere tiders byggeri. Den stigende opmærksomhed på at mindske energiforbruget har gjort vores boliger, erhvervs- og institutionsbyggerier tættere end nogensinde før.

skimmelsvamp

Det betyder, at fugten har svært ved at trænge ud af boligen. Derved bliver det nemmere for mug og skimmel at trives i indeklimaet. Ikke bare i bade-, køkken- og andre vådrum, men overalt i indeklimaet.

Hvor opstår skimmelsvamp i indeklimaet?

Oftest opstår mug og skimmel der, hvor fugten samler sig. F.eks. rundt langs loftet ved ydermuren. Her kan den ses som mørke, hvide, grønlige eller rødlige pletter. Men er f.eks. ydermuren fugtig, kan mug og skimmelsvampe også opstå bag f.eks. reoler og skabe og andre steder, hvor det ikke er så nemt at opdage. Det samme gælder under tæpper og gulvbrædder, som ligger over et fugtigt kælderrum eller en krybekælder.

Tilsvarende kan en utæthed i taget gøre det muligt for fugten at trænge ind i tagkonstruktionen. Her vil varmen på loftrummet give gode vækstbetingelser for skimmelsvamp. Da ventilationsanlægget oftest er placeret i loftrummet i mange erhvervs- og institutionsbygninger, betyder det samtidig, at skimmelsporer og de giftige stoffer, som skimmelsvampene udskiller, uhindret kan spredes gennem ventilationsanlægget til samtlige rum i bygningen.

Hold øje med luftfugtigheden

Skimmelsvampe trives specielt godt ved en høj relativ luftfugtighed på over 75 %. Det ligger lagt over, hvad luftfugtigheden normalt bør være på. Gennemsnitlig anbefales det, at den relative luftfugtighed ligger mellem 20 og 65 %.

Derfor er det en god ide at holde øje med luftfugtigheden i de bygninger, du har ansvaret for indeklimaet i. Er den relative luftfugtighed over 75 %, bør der gøres noget aktivt for at holde luftfugtigheden nede – enten ved manuel udluftning eller gennem etablering af et ventilationsanlæg.

Hvad betyder skimmelsvamp i indeklimaet?

Som allerede nævnt spreder skimmelsvamp mikroskopiske skimmelsporer til luften omkring dem. Det er deres måde at formere og sprede sig på. Skimmelsporerne flyer rundt i indeklimaet, båret frem af de bevægelser der opstår i luften, når vi går rundt indendørs. Her sætter sporerne sig på fugtige steder og giver sig til at gro, så der dannes nye skimmelsvampeangreb.

Samtidig udskiller skimmelsvampe en række giftige stoffer, som resultat af deres metabolisme. Disse kan, sammen med skimmelsporerne, fremkalde alvorlige gener og sygdomme i luftvejene, hvis koncentrationen er høj nok i indeklimaet.

Oftest er vi mennesker meget hurtige til at reagere på både skimmelsporer og giftige luftarter i indeklimaet. Det viser sig oftest som åndedrætsbesvær, hovedpine og uforklarlig træthed, ligesom det kan medføre uforklarlige anfald af pludselig, kortvarig forkølelse, hosten, hæshed og gentagende infektion af slimhinderne. Tilsvarende kan børn opleve en ubehagelig trykken for brystet. Samtidig forværres kendte tilfælde af astma og visse allergier også.

Ved længere tids ophold i lokaler med mange skimmelsporer og giftstoffer fra skimmelsvampe, kan det ligefrem føre til, at vi udvikler astma og allergier. Det betyder ofte, at de ramte personer har fået en lidelse, de skal leve med resten af livet.

Hvordan undersøger jeg indeklimaet for skimmelsvamp

Som virksomhedsejer eller ansvarlig for indeklimaet i en institution, er det en god ide at være ekstra opmærksom på ovenstående symptomer og sygdomme. Samtidig er det en god ide, at være lydhør over for medarbejdere, borgeres og beboeres klager over dårligt indeklima eller over, at der lugter muggent og indelukket bestemte steder i bygningerne.

Det er oftest en tydelig indikation på, at der har udviklet sig skimmelsvamp på et sted, hvor det ikke er synligt. Herfra spreder svampesporer og giftige stoffer sig nu til lokalerne og er med til at gøre dem syge, som opholder sig i dem.

Har du mistanke om et skimmelsvampeangreb, kan du bestille en gør-det-selv test eller få hjælp til at fjerne skimmelsvamp hos skimmel-svamp.dk. Gør-det-selv testen er et godt sted at starte. Den koster lige under 100 kroner, kan bestilles online og giver svar med det samme. Er testen positiv kan du få professionel hjælp til at fjerne skimmelsvampen samme sted fra, som du bestilte testen.

Forsøger du eller andre medarbejdere selv at lokalisere skimmelsvampen, bør I sikre jer med åndedrætsværn og beskyttelsesdragter. Derved undgår I at indånde faretruende store mængder af skimmelsporer og giftige stoffer fra skimmelsvampeangrebet.

Mest sikkert er det dog at overlade arbejdet til de før omtalte professionelle fagfolk, der både kan hjælpe jer med at identificere, fjerne og udbedre skaderne, samt forhindre, at skimmelsvampeangrebet kommer igen.

Hvordan nedsætter jeg risikoen for, at der opstår skimmelsvamp

Selv om I måske ikke allerede har nogen, som klager over de gennemgåede symptomer eller døjer med astmatiske lidelser eller allergier, der kan henføres til angreb af skimmelsvamp, er der god grund til at sikre sig, at det ikke kan opstå.

Specielt hvis I har til huse i nyere bygninger. De er som tidligere nævnt oftest meget tætte og velisolerede, så fugten ikke kan trænge ud. Det giver større risiko for, at der opstår mug og skimmelsvamp i de enkelte rum.

Modtrækket er at sørge for, at der bliver foretaget en tilstrækkelig udluftning. Enten gennem manuelle anordninger i murværk eller vinduer, som sikrer en vis cirkulation af friskluft i lokalerne. Eller ved at installere et ventilationsanlæg med udendørs indtræk af friskluft til bygningen. Derved undgås det, at eventuelle mug- og skimmelsporer fra tagkonstruktionen kan spredes i lokalerne i bygningen ved hjælp af ventilationsanlægget.

Det er vigtigt, at der foretages en ordentlig udluftning eller ventilation i samtlige rum i bygningen, ikke kun vådrum, eventuelle køkkenfaciliteter og andre lokaler, hvor der er meget fugtigt. For som vi allerede har været inde på, kan mug og skimmelsvamp opstå overalt, bare der er fugtigt nok.

Vi har skimmelsvamp – hvad nu?

Er der først konstateret og lokaliseret skimmelsvamp i bygningerne, vil du højst sandsynligvis først og fremmest fokusere på at få dem fjernet igen. Det er da også af største nødvendighed, men hjælper omvendt ikke noget, hvis du ikke samtidig sørger for, at få fjernet vækstbetingelserne for skimmelsvampen. Så kan den ikke opstå igen.

Det kræver at kilderne til fugten eller en unaturlig høj luftfugtighed identificeres og elimineres. Det kan som allerede nævnt oftest klares ved at sikre en ordentlig ventilation, der kan føre fugten ud af bygningerne, samtidig med at der føres ny, tør og frisk luft ind i bygningerne udefra.

Sådan fjernes skimmelsvampen

Når vækstbetingelserne er flernet, kan det eksisterende angreb af skimmelsvamp fjernes. Igen bør der søges hjælp hos professionelle firmaer, der råder over de fornødne desinfektionsmidler, som effektivt kan dræbe og fjerne skimmelsvampene.

Har skimmelangrebet sat sig i tapet eller på bløde bygningsdele som gipsplader eller isolering, kan der ikke nøjes med at vaske skimmelsvampen væk. De angrebne bygningsdele skal bortskaffes og erstattes af friske materialer. Kun derved kan den eksisterende skimmelsvamp fjernes.

I virksomheder er det ejerens ansvar

Som virksomhedsejer er det dit ansvar at sikre medarbejderne et sundt indeklima. Derfor gælder det om, at opdage og udbedre skimmelangreb så hurtigt som muligt. Ellers kan eventuelt sygdomsramte medarbejdere gøre erstatningskrav gældende, hvis det kan bevises, at de har udviklet astma eller allergier som følge af at have arbejdet hos dig.

Der er dog en anden og langt mere tungtvejende grund til, at du bør holde øje med skimmelsvamp i jeres indeklima. For sikrer du dig mod skimmelsvamp, fjerner du også en alvorlig årsag til øget sygefravær hos medarbejderne.

Du kan finde mere information i Arbejdstilsynets udgivelser om fugt og skimmelsvampe i indeklimaet. Her kan du dels læse om, hvilke tiltag du som arbejdsgiver skal foranstalte for at tjekke indeklimaet, samt hvilke forpligtelser du har omkring medarbejdernes helbred.

Ekstra fokus hos kommunerne

Har du ansvaret for indeklimaet i kommunens institutioner, bør du være ekstra opmærksom på skimmelsvamp – specielt på de institutioner, hvor medarbejdere og borgere opholder sig i længere tid ad gangen eller hvor borgerne ligefrem bor.

Det gælder f.eks. bosteder og plejehjem, hvor brugerne bor på stedet. Her vil et skimmelsvampeangreb have stor indflydelse på både beboere og medarbejderes helbred. Men dit fokus på skimmelsvamp omfatter også daginstitutioner og skoler. For udvikler børn først astma eller skimmelsvampe-relaterede allergier, skal de oftest leve med det resten af livet.

Kommunerne har også ansvaret for føre tilsyn med sundhedsfarlige boliger, sikre at de bliver renoverede af ejerne og ellers kondemnere boligen og anvise borgeren et andet sted at bo.

Her kan du med fordel søge hjælp i den særlige håndbog for kommunernes sagsbehandling af skimmelsvampeangreb og skimmelsvamp. Rapporten er udarbejdet af Transport-, bygnings-, og boligministeriet i samarbejde med Kammeradvokaten og kan bestilles samme sted.

Læs også vores artikler om arbejdsmiljø her.

Leave a Comment

Your email address will not be published.