I og med at mange tilbringer de fleste af deres vågne timer på arbejdet, så er det selvsagt også her man er størst udsat for at komme til skade. Der sker årligt mange tusinde ulykker der er relateret til den uheldige persons arbejde, og selvom det typisk er i under udførelsen af manuelt arbejde, hvor folk kommer til skade, så sker der stadig uheld på kontorerne. Derfor er det vigtigt at vide hvad en arbejdsskade eller ulykke er og hvordan forholder sig til den.

Hvad er en arbejdsskade

Helt konkret er en arbejdsskade en skade som er sket i arbejdstiden. Selvom man er selvstændig og har lavet frivilligt arbejde, så kan der stadig være tale om en arbejdsskade. Typisk er man berettiget til erstatning, hvis skaden er sket som led i udførelsen af arbejdet.

Arbejdsskader kan inddeles i 2 kategorier, som hver har deres egen definition.

  1. Arbejdsskader
  2. Arbejdssygdomme

Arbejdsskader eller arbejdsulykker er per definition noget, som er sket pludseligt. Her kan være tale om en brækket næse efter en håndværker er faldet eller en brandskade som følge af en brandmands arbejde. Eftersom en arbejdsulykke sker pludseligt, så er det vigtigt at huske at melde den til sin forsikring inden for en tidsfrist på 1 år.

En arbejdssygdom er, modsat arbejdsskader, noget som først sker lang tid efter arbejdet er udført. Det kan være slidgigt efter tunge ukorrekte løft eller lungesygdomme som følge af at have arbejdet i dårligt indeklima.

Hvordan udbedres skaden

Når alvorligheden af arbejdsskaden eller arbejdssygdommen skal beregnes, så tales der typisk om méngrad. Hvis ikke méngraden er over 5% af ens tidligere ydeevne, så er man ikke berettiget til erstatning. Størrelsen på den økonomiske erstatning (godtgørelse) beregnes herefter ud fra en fast takst, i forhold til den beregnede méngrad. Erstatningen har altså udelukkende noget at gøre med alvorligheden af skaden, og er ikke baseret på den uheldige persons indkomst

Lige meget om man får økonomisk erstatning eller ej, så vælger mange stadig at få udbedret kosmetiske skader ved hjælp af plastikkirurgiske operationer. Hvis der er tale om førnævnte arbejdsskader, så kan det være nødvendigt med enten hårtransplantationer eller næseoperationer, for at udbedre skaden. Hvis der derimod er tale om arbejdssygdomme, så kan det være nødvendigt med medicinal behandling eller eventuelt indlæggelse på et sygehus.

Forebyggende tiltag

For at forebygge arbejdsulykker og arbejdssygdomme så findes der en masse forebyggende tiltag, som mange steder er obligatoriske at følge. Når man er på arbejdspladsen, er det derfor en god ide at spørge sin sikkerhedsansvarlige om deres konkrete tiltag.

Der findes også en række ting som man selv kan være opmærksom på, for at forebygge arbejdsskader. Det er ligegyldigt om man er håndværker eller arbejder på et kontor, da alle kan gavne ved at følge disse generelle huskeregler:

  1. Brandveje – Orienter dig altid i forhold til hvor den nærmeste brandudgang er.
  2. Belysning – Sørg altid for at arbejde i den rigtige belysning for at kunne se hvad du laver og formindske chancen for uheld
  3. Brandslukning – I tilfælde af brand er det vigtigt at hvide, hvor den nærmeste brandslukker befinder sig.

Hvis du har været ude for en ulykke eller er blevet opmærksom på noget som måske kunne føre til en ulykke, så bør du gøre hvad du kan for at sikre, at det ikke sker for andre. Det gøres bedst ved at kontakte din sikkerhedsansvarlige og beskrive ulykken detaljeret eller påpege det du mener udgør en fare.