Kategori: Nye love og regler

Det skal fremover være muligt for motorcykelmekanikere og -lærlinge at få motorcykelkørekort til brug for arbejds- og uddannelseskørsel. Motorcykelmekanikere og motorcykelmekanikerlærlinge skal i fremtiden kunne erhverve kørekort til mellemstor motorcykel allerede fra de er 18 år og til stor motorcykel fra de fylder 20 år, når kørekortet bruges i forbindelse med arbejde og uddannelse. Jeg…

Read More

Regeringen fremsatte den 20. november – et lovforslag om en fremtidig ordning for solceller. Det betyder, at hvis man senest den 19. november 2012 har indgået en bindende aftale om at købe et solcelleanlæg, er man på den gamle støtteordning, hvis netselskabet skal modtage en anmeldelse af anlægget senest 20. december og anlægget er nettilsluttet…

Read More