Arbejdsløshed kan ramme alle. Mange danskere tror, at de aldrig vil miste deres arbejde, og mange mener ligefrem, at arbejdsløshed er et resultat af dårlig arbejdsmoral. Men det reelle billede er mere nuanceret end som så. De færreste mennesker ønsker at miste deres arbejde, og i mange tilfælde tvinger omstændighederne dem ud i arbejdsløshed. Konkurser, nedskæringer, økonomiske kriser og automatisering er fænomener, man som medarbejder ikke kan forudsige eller modarbejde. Dette er ikke hjulpet af, at sådanne fænomener ofte rammer pludseligt. Dette medfører, at arbejderne ikke har mulighed for at forberede sig i tide – altså før uheldet er ude. Den eneste måde, hvorpå du reelt set kan sikre din økonomiske situation i tilfælde af arbejdsløshed, er ved at forvente og være forberedt på det værst tænkelige scenarie.

Fagforeninger kan tilbyde juridisk hjælp

Det er en god idé at være medlem af en fagforening, selvom din jobsikkerhed er høj. Først og fremmest er fagforeningerne ansvarlige for at hjælpe dig med problematikker på arbejdspladsen. Derfor har du også gavn af en fagforening, mens du er i arbejde. Derudover kan fagforeningerne hjælpe dig med de juridiske problemer i tilfælde af arbejdsløshed. Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke følger reglerne, kan fagforeningen føre en retssag på dine vegne.

Desuden hjælper en fagforening dig også med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du har haft det samme job i mange år, kan det være svært at være jobsøgende. I disse tilfælde kan fagforeningen hjælpe dig med at skrive jobansøgninger, forberede dig på en jobsamtale og hjælpe dig med at finde dit næste drømmejob. Yderligere tilbyder mange fagforeninger en række ekstra tilbud, som skal hjælpe dig med at udvide dit netværk, når du er arbejdsløs. Kort sagt er en fagforening en god måde, hvorpå du sikrer dig på din nuværende arbejdsplads, men også en fornuftig måde at blive hjulpet hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet igen i tilfælde af arbejdsløshed.

A-kasser giver dig økonomisk hjælp

Hvis du skulle blive arbejdsløs, modtager du enten dagpenge eller kontanthjælp. Du modtager dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse, og du modtager kontanthjælp, hvis du ikke har nogen lønsikring eller ikke er medlem af en a-kasse. Hvis du overvejer at droppe a-kassen for at spare nogle penge, så bør du overveje dette en ekstra gang. Kontanthjælpen er meget lav sammenlignet med dagpenge, og du har væsentligt mindre frihed, hvis du er inde i kontanthjælpssystemet. Derudover betyder kontanthjælpsloftet, at andre økonomiske ydelser, såsom børnepenge, boligstøtte og lignende, reduceres efter en periode på kontanthjælp. Hvis du derfor ønsker at være økonomisk sikret, bør du være medlem af en a-kasse, så du har et fornuftigt dagpengebeløb, som du kan falde tilbage på i tilfælde af arbejdsløshed.

Forsikr din løn med en lønsikring

Problemet med dagpenge er, at satsen er for lav sammenlignet med din levesituation. Selvom dagpengesatsen er højere end kontanthjælpen, er dette beløb stadig meget lavere end din lønindkomst. Det kan derfor have alvorlige konsekvenser for hele din familie, hvis en person kommer på dagpenge. Hvis man pludselig kun får halvdelen af den indkomst, man plejer at modtage månedligt, så kan det være svært at betale for hus, bil og børn. I sådanne tilfælde kan du få en lønsikring. Dette er en forsikring, hvor du er garanteret at få en procentdel af din indkomst i en periode. Du vælger selv, hvor lang denne periode skal være, og hvor stor en procentdel af din løn du ønsker at modtage. Derfor er disse forsikringer yderst fleksible. Hvis du vil vide mere, så se hvordan du kan forsikre din løn eller læs her om de forskellige forsikringstyper.