Den store indsats for at inddæmme coronavirussen har ud over lukning af skoler, visse butikker med mere også ført til at forsamlingsforbud i det offentlige rum, men hvad betyder det helt reelt i praksis.

Først listes de overordnede tiltag.

Lukket

Åbent

Anbefalinger

Nu til forsamlingsforbuddene

Definition af det offentlige rum: Offentlige udendørsarealer, eksempelvis parker, havnen med mere. Offentlige rum, som lejede festlokaler, forsamlingshuse med mere.

Må man samles mere end ti personer i private hjem?

Man kan diskutere, om disse tiltag er nok til at sløve spredningen ned, men det vil absolut have en effekt. Naturligvis vil en 100% nedlukning som set i Kina og Sydkorea være mere effektiv, men det vurderes, at disse tiltag indtil videre er nok.

Som det allerede er rapporteret, er udfordringen, at folk går ud og nyder det gode vejr i storbyerne, selv om de ikke burde, samt at unge mennesker samles for at feste. Men uanset disse noget uansvarlige hændelser, så vil denne grad af isolering have effekt.