Selv om persondatafordningen, også kaldet GDPR, blev aktiv 25 maj 2018, er der stadig mange virksomheder med hjemmesider på nettet, der endnu ikke overholder reglerne. Det kan koste dyrt, helt op til 20 millioner Euro, eller omregnet, 150 millioner danske kroner. Det lyder helt vildt, og det er det også.

Udover at hele persondataforordningen er meget kompleks, og at alle firmaer bør sætte sig ordentlig ind i reglerne, så vil jeg her skrive om de ting du skal være opmærksom på, når du har en hjemmeside med en kontaktformular.

I det sekund du gemmer oplysninger fra et besøg, også  ip og adfærd, har det med persondataforordningen at gøre.  Når man decideret I den simple ende kan det være en formular som et nyhedsbrev. Her skal den besøgende være 100% klar over hvad han giver samtykke til mht. nyhedsbrevet. Hvad kan han forvente at modtage og hvor ofte. Der til skal der være tydelig markering, og accepteingsfunktion, med henvisning til hele jeres samtykkeerklæring. Til nyhedsbrev tilmeldingsformularen vil jeg anbefale kun at bede om Email adressen. Hvis man beder om eks. navn eller andre persondata, som ikke er direkte nødvendige for at modtage et nyhedsbrev, så skal det klart og tydeligt forklares hvorfor man beder om disse ekstra informationer, og hvordan man behandler dem.

Kontaktformularer, der skal man ligeledes have en accept af samtykkeerklæring med tydelig henvisning til den fulde persondatapolitik. Som ekstra note skal du huske at afkrydsningsboksen ikke må være krydset af på forhånd, det skal være en aktiv accept som den besøgende giver. Du bør ikke bede om telefonnummer med mindre at det præcist er formuleret at det skal bruges til at ringe tilbage. For logisk set kan et spørgsmål givet via en kontaktformular, fint besvares via Email. Du kan bede om telefonnummer, men det skal defineres hvad du skal bruge det til.

Vigtigt! Med mindre brugeren giver accept til at du må sende nyhedsbrev email til dem, kan du ikke tilføje email adresser, modtaget via din kontaktformular, tl din nyhedsbrevliste. Dvs. hvis du vil benytte din kontaktformular til også at inkluderer nyhedsbrev tilmelding, så skal der tilføjes en accept boks til det også. Hvis en henvendelse ikke fører til at den besøgende bliver kunde, må du ikke gemme data fra henvendelsen.