Har du brug for et pædagogisk vikarbureau?

vikarbureau

Arbejder du inden for et felt, hvor der er behov for pædagoger? I så fald har du formentlig allerede prøvet at stå med en sygemelding.

Som pædagog arbejder man oftest tæt med både den øvrige personalegruppe og borgergruppen – og med tæt menes også i fysisk forstand. Når først én borger eller medarbejder er blevet syg, sker der derfor nemt en dominoeffekt, hvor folk på skift bliver syge. Det er ærgerligt, men heldigvis behøver det hele ikke at brænde på, hvis blot du har nogle gode vikarer på hånden.

I følgende artikel finder du gode råd om, hvordan du vælger det helt rette pædagogiske vikarbureau, når du skal bruge vikarer.

Erfaring og omdømme

Når folk hører ordet ”pædagog”, tænker de fleste nok først på en vuggestue eller børnehave. Men i virkeligheden strækker det pædagogiske felt sig over meget mere. Derfor er det også vigtigt, at du vælger et pædagogisk vikarbureau, der opererer inden for dit felt. Det kan du finde hos https://s-t-o-p.nu/.

Ikke alene er det vigtigt, at det pædagogiske vikarbureau opererer inden for samme felt som dig. Du skal også sikre dig, at de har den rette erfaring og et godt omdømme. Kun sådan kan du sikre dig, at bureauet er gearet til at løse dine vikaropgaver.

Kvalifikationer og certificering

De bedste pædagogvikarer er selv pædagoger. Når vikarerne er uddannede pædagoger, har de nemlig den nødvendige viden til at løse de pædagogiske opgaver. Ofte er den pædagogiske uddannelse ikke nok i sig selv. Til flere pædagogstillinger er det også nødvendigt med yderligere certificeringer.

Det kan for eksempel være flyttekurser, hvis du søger pædagoger til hjælp med fysisk handicappede borgere. Eller det kan være specialiseringer i udviklingsforstyrrelser, hvis du skal bruge en pædagog til autisme- eller ADHD-området.

Derfor bør du altid sikre dig, at det pædagogiske vikarbureau råder over pædagoger med den rette uddannelsesbaggrund såvel som de nødvendige specialiseringer.

Fleksibilitet og tilgængelighed

Det er sjældent særligt belejligt, når du skal bruge en vikar. Ofte opstår behovet akut. Derfor er det også vigtigt, at dit pædagogiske vikarbureau har evnen til at efterkomme en akut efterspørgsel på relevant pædagogisk personale.

Derfor bør du spørge det pædagogiske vikarbureau om, hvor hurtigt de kan levere en vikar. Du skal nemlig være sikker på, at du altid har en backup-løsning fra vikarbureauet.

Prisstruktur og vilkår

Endeligt er det naturligvis også nødvendigt med nogle fornuftige priser. At få en vikar ud er ofte en dyr løsning, og særligt hvis der er tale om et akut behov til en helt særlig pædagogisk stilling. Men derfor kan du alligevel godt finde pædagogiske vikarbureauer, der tilbyder fornuftige priser.

Lige sådan er det også vigtigt, at du sætter dig ind i det specifikke bureaus vilkår. Det er nemlig forskelligt fra bureau til bureau, hvordan de håndterer blandt andet betaling, annulleringer af og erstatninger af vikarer.

Derfor bør du altid sikre dig, at det pædagogiske vikarbureaus vilkår harmonerer med de arbejdsbetingelser, der stilles fra din arbejdsplads.

Arbejder du inden for et felt, hvor der er behov for pædagoger? I så fald har du formentlig allerede prøvet at stå med en sygemelding. Som pædagog arbejder man oftest tæt med både den øvrige personalegruppe og borgergruppen – og med tæt menes også i fysisk forstand. Når først én borger eller medarbejder er blevet…