Skal du have foretaget tagrensning skal arbejdssikkerheden naturligvis være i orden, forsikringen skal være i orden, ligesom de algemidler der anvendes til algebehandlingen ikke må være skadelige for miljøet. Men anvender du professionelle tagrensningsfirmaer, er det ikke noget, du behøver at bekymre dig om.

Tagrensning og algebehandling af flisearealer og facader, er sjældent noget der fylder meget i danskernes bevidsthed. Det burde det ellers, for de små alger kan med tiden medføre store og meget dyre skader på dit hus, som det ikke altid er sikkert, at du nødvendigvis er forsikret imod.

Er du ordentligt forsikret?

De gælder især de mug- og skimmelangreb, som man ofte ser i tagrummet under de tage, hvor algernes rødder har trukket fugten med ind under taget. Skal skaderne herfra dækkes af forsikringen, kræver det oftest, at du har tegnet en separat forsikring mod skimmelsvamp. Du kan læse mere om skimmelsvamp her.

Samtidig skal du være sikker på, at du er ordentligt forsikret, hvis postbuddet eller andre med lovligt ærinde på din grund, glider i algebelagte flisearealer eller snubler over flisekanterne på et fliseareal, der er blevet ujævnt som følge af fugt i underlaget.

Så der er alt mulig grund til at få tjekket tag og fliser for algebelægninger og få gjort noget ved det i tide, før alle de dyre følgeskader får mulighed for at skære op til mange år af levetiden på dit tag og dine flisebelægninger.

Du kan godt gøre det selv – men!

Beslutter du dig for at få renset tag og fliser for alger, er din først indskydelse måske at undersøge, om du ikke kan gøre det selv. De fleste byggecentre med maskinudlejning tilbyder da også udlejning af udstyr til både flise- og tagrensning. Oftest er det i form af en højtryksrenser med påmonteret specialudstyr. Derudover skal du købe det nødvendige algemiddel hos byggecenteret.

Når du har lejet udstyret, skal du have det transporteret hjem. Da højtryksrenseren oftest er af en noget kraftigere størrelse end den almindelige højtryksrenser, du måske har stående derhjemme, kræver det en lidt større trailer for at kunne køre maskinen hjem. Her skal du være sikker på, at din bil må trække så stor en trailer, især hvis du kører i en af de populære minibiler. Her er der dog flere modeller, der slet ikke må monteres træktøj på. Så her skal du ud og låne en større bil af venner eller naboer.

Skal du rense taget for alger, skal du også være opmærksom på, at loven om arbejdssikkerhed også gælder for private. Så hvis det lånte udstyr kræver, at du også skal op på taget rent fysisk, skal du sørge for at opsætte den fornødne afspærring i form af stillads langs husets sider og værn på tagets sider. Undlader du dette og arbejdstilsynet kommer forbi, kan de melde sagen til politiet og i værste fald idømmes du en bødestraf.

Har du nogle af vennerne til at hjælpe dig, bør du også tjekke, hvordan det forholder sig rent forsikringsmæssigt. For betragtes de som medhjælpere i arbejdssituationen, påhviler det dig at sørge for en behørig forsikring af medhjælperne.

Samtidig skal du også være opmærksom på, om det algemiddel som byggecenteret sælger dig, overholder miljøforskrifterne. Det gør det som oftest, men de færreste vil dog tit fravælge de mest miljøvenlige produkter, fordi de koster væsentlig mere.

Vælg en professionel tagrenser til algebehandling

Så det er ikke helt så lige til at få renset tag eller fliser for alger, hvis du selv skal gøre det. Dels er der en masse besvær og arbejde forbundet med det og dels kan du komme på kant med loven på nogle særdeles uheldige og måske også uforudsete steder.

Derfor er det en rigtig god ide at lade et professionelt tagrenserfirma forestå algebehandlingen på tag og fliser – og det koster sjældent meget mere end hvad du ender med at skulle give for at leje udstyret i byggemarkedet.

Her slipper du for alt besværet med at transportere det nødvendige udstyr og alt arbejdet med at udføre selve algebehandlingen. Samtidig anvender de professionelle tagrensere det mest miljøvenlige algerensemiddel på markedet, der ikke giver gener for hverken planter, træer eller buske, der står i umiddelbart nærhed af huset eller det fliseareal, der skal behandles.

Endelig anvender de udstyr, der ikke kræver, at de skal op på taget eller behøver at sætte stilladser og værn op omkring huset. På almindelige parcelhuse kan algebehandlingen foretages fra jorden. Kun hvis der er flere etager på huset ud over tagetagen, behøver de at sætte stilladser op.

Få imprægneret tag og fliser

En anden væsentlig fordel ved at vælge et professionelt firma til at forestå algebehandlingen af tag og fliser, er, at de kan imprægnere taget og fliserne med et særlig nanoteknologisk imprægneringsmiddel, så snart de har fjernet algebelægningen.

Derved bliver tegl, tagplader og fliser vandafvisende, så vandet hurtigere løber fra efter et regnskyl og ikke kan trænge ned i eventuelle revner og sprækker i tag- eller flisebelægning. Det gør det sværere for algerne at brede sig med samme eksplosive vækst som tidligere – for en flise- eller tagrensning fjerner ikke algerne for altid. Algebehandlingen fjerner kun algerne og deres rodnet her og nu, så algerne er tvunget til at skulle starte væksten forfra – og ved at imprægnere tag og fliser efter endt rensning, besværliggøres denne vækst yderligere.

Få abonnement på tagrensning

Hos nogle tagrenserfirmaer har du også mulighed for at tegne abonnement på tagrensning. Så kommer firmaet automatisk og renser taget efter en nærmere aftalt periode. Så får algerne ikke mulighed for at brede sig så meget, at de uheldige følgevirkninger når at indfinde sig.

Udover oftest at betyde en besparelse på prisen, følger der hos enkelte firmaer også et gratis tagtjek med tilhørende rapport med, der udføres hver gang firmaet kommer og foretager algebehandling af taget. Den giver dig et overblik over tagets øjeblikkelige tilstand, så du kan nå at fange potentielt større skader, før de opstår. Det er en god sikkerhed at få med.

Manglende algebehandling kan være katastrofal

Lader du – som de fleste – algerne gro, vil deres rodnet hurtigt trænge ind i samlingerne mellem tag- og flisebelægningen. Det vil føre fugt gennem belægningen og på taget kan det på sigt medføre at tagkonstruktionen rådner eller tagbelægningen går løs, så vinden kan blæse tegl eller plader af.

På flisearealer vil fugten få underlaget under fliserne til at synke sammen. Det fører på sigt til, at flisebelægningen bliver ujævn og måske ligefrem farlig at færdes på.

Så gør noget ved algerne, før det er for sent!