Hvordan sikrer man sig i en samarbejdsaftale?

Når man indgår i et samarbejde i en virksomhed – eksempelvis til en medarbejder eller en anden virksomhed – er det altid en god idé at have en skriftlig aftale. På den måde sikrer man sig, at alle parter ved præcis, hvad der forventes af dem, og hvilke rettigheder og forpligtelser de har. Denne artikel kommer ind på, hvordan man skaber den bedste samarbejdsaftale, så begge parter har rettigheder for forpligtelser – og hvordan det vil gavne jeres samarbejde.

Udarbejd en skræddersyet samarbejdsaftale

For at sikre samarbejdet bedst muligt, skal man lave en kontrakt mellem de to virksomheder, hvor samarbejdet beskrives. Kontrakten bør indeholde en række elementer, der sikrer, at I har styr på jeres fælles forventninger. Samarbejdsaftalen kan blandt andet indeholde:

-En beskrivelse af det fælles projekt
-En oversigt over de opgaver, I hver især skal løse
-En plan for, hvordan I vil kommunikere undervejs i projektet
-En redegørelse for fortrolighed i samarbejdet 
-En plan for, hvordan I vil løse eventuelle uenigheder

Den måde, hvorpå man bedst kan sikre sig i disse aftaler er ved at lave en skræddersyet samarbejdsaftale med en tredjepart. Her kan man med fordel benytte LegalHero, der kan lave aftalen for jer i henhold til de behov og ønsker I som virksomhed har – og hvor de samtidig tager højde for den virksomhed, samarbejdet indgås med. På den måde bliver samarbejdet sikret for begge parter, så eventuelle konflikter forebygges.

Hvorfor har virksomheder brug for en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftaler er ofte en forudsætning for, at virksomheder kan indgå i et samarbejde. En samarbejdsaftale fungerer som en slags kontrakt mellem to parter, hvor der står præcis hvad der forventes af de to parter. På denne måde undgår man misforståelser og usikkerhed om hvad der forventes af de to parter. Samarbejdsaftaler kan bruges til mange forskellige ting, f.eks. aftaler om varetagelse af opgaver, ansvar og rettigheder, økonomi m.m.

Skab motivation for samarbejdet efter gældende samarbejdsaftale

Når man indgår i et samarbejde i en virksomhed, er der nogle punkter, man skal være opmærksom på – udover selve kontrakten. Når samarbejdsaftalen er lavet og er gældende, er det nemlig vigtigt at skabe et godt arbejdsmiljø for samarbejdspartneren – uanset, om det er en medarbejder eller en virksomhed. Det vil sige, at I skal gøre det så let som mulige for jeres samarbejdspartner at udføre sit arbejde. Dette gælder både praktiske elementer, men også en god social forbindelse, eksempelvis mellem medarbejdere, vil skabe en større motivation til et større tilknytningsforhold, som gør det lettere at overholde den gældende samarbejdsaftale. 

Med en god samarbejdsaftale, der tager hele samarbejdet i betragtning, kan du sikre et godt og sundt samarbejde, hvor rettigheder og forpligtelse overholdes, og eventuelle konflikter forebygges.

Når man indgår i et samarbejde i en virksomhed – eksempelvis til en medarbejder eller en anden virksomhed – er det altid en god idé at have en skriftlig aftale. På den måde sikrer man sig, at alle parter ved præcis, hvad der forventes af dem, og hvilke rettigheder og forpligtelser de har. Denne artikel…