Indret bymiljøet, så det bliver let at holde rent

Indret bymiljøet, så det bliver let at holde rent

Langt de fleste mennesker i det offentlige rum vil rigtigt gerne bidrage til at holde det fælles rum rent og pænt. For at understøtte denne positive tendens, kan det være en rigtigt god idé at indrette bymiljøet på en måde, så det er let og tilgængeligt at komme til en skraldespand. Her er to ting, du bør tænker over, hvis du skal arbejde med at installere skraldespande til bymiljøet.

Vælg skraldespande i et holdbart materiale

Når et objekt skal stå i et offentligt rum, kommer det til at blive benyttet af enormt mange mennesker. Dette betyder, at holdbarheden skal være i top. Derfor er det en rigtigt god idé at anvende skraldespande i stål. Skraldespande i stål er enormt holdbare. De kan klare mange hårde slag, samtidig med at de er modstandsdygtige overfor vind og vejr. Derudover er skraldespande i stål lækre og æstetiske at se på.

Vælg skraldespande, der er lette at få øje på

Mange mennesker vil rigtigt gerne være med til at holde byrummet rent ved at benytte skraldespande, men for nogle kan det være en hæmsko, hvis spandene er svære at få øje på. Derfor kan det være en rigtigt god idé at vælge spande, der har iøjnefaldende farver og designs, så borgerne i byen let kan se, at de er i nærheden af en affaldsspand.

Noget at det mest banebrydende inden for design af byrum er adfærdsdesign. Det handler om, at man ved at indrette byrummet smart, kan gøre det lettere for folk at træffe gode valg for sig selv og for byrummet. En af måderne at gøre dette på er at installere affaldsspande på en måde, så borgerne kan se dem og dermed bliver bevidste om, at de kan benytte dem.

Langt de fleste mennesker i det offentlige rum vil rigtigt gerne bidrage til at holde det fælles rum rent og pænt. For at understøtte denne positive tendens, kan det være en rigtigt god idé at indrette bymiljøet på en måde, så det er let og tilgængeligt at komme til en skraldespand. Her er to ting, du…