Lokalpoliti – Justitsminister Søren Pape Poulsen har præsenteret en række tiltag, der skal være med til at få politiet tættere på borgerne igen. For eksempel skal alle politikredse nu have en mobilpolitistation. Det gør det muligt for dem at komme ud til borgerne. Som borger skal du kunne bestille tid hos en betjent for at høre mere om at beskytte sig mod indbrud og cyberkriminalitet.

Lokalpoliti

Myndighederne er kommet for langt væk fra borgerne, mener justitsminister Søren Pape Poulsen. Det gælder også for politiet. Derfor præsenterede han mandag den 8. oktober en række initiativer, der skal gøre, at borgerne føler sig mere set og hørt af politiet – på en god måde selvfølgelig.

Helt konkret er der 14 initiativer, der tager udgangspunkt i, hvordan det er muligt at skabe en god kontakt med borgerne, og hvordan det lokale politi generelt kan blive styrket.

Telefonisk kontakt med politiet skal fungere bedre

Et af tiltagene er, at der bliver ansat samtalecoaches til personerne, der tager imod alarmopkald. Når en borger ringer 112 eller 114, vil personen, der tager telefonen, derfor have nogle værktøjer, der gør, at samtalen kommer til at glide meget lettere.

Et andet tiltag, der skal få samtalen til at glide meget nemmere, er, at det skal være lettere for politiet at spore et opkald fra en mobiltelefon. Dermed behøver et opkald ikke at starte med, at du giver politiet den præcise adresse i forhold til, hvor du er.

Politiet skal være mere synlige i lokalsamfundene

Helt konkret skal politiet dog også være mere synlige i lokalsamfundene. Det er ikke mindst de samfund, hvor der ikke længere er en politistation. Der bliver derfor tilført 150 betjente til de 250 lokalbetjente, der findes i forvejen.

Derudover skal alle politikredse også anskaffe en mobilpolitistation. Det gør det nemmere for dem at komme tættere på borgerne. Dermed kan de komme ud i de samfund på landet, hvor der er langt til den nærmeste politistation.

Borgerne skal kunne kontakte politiet for at få forebyggende hjælp

I de 14 tiltag indgår også et, hvor borgerne skal have bedre mulighed for at få forebyggende hjælp. Det er for eksempel i forhold til at forebygge indbrug og kriminalitet på nettet. Du kan derfor bestille tid hos en betjent, der taler med dig om det.

For at gøre borgerne mere trygge skal politiet også blive bedre til at kontakte borgerne. Det skal ske med en opfølgende samtale, hvis de har brug for det. Det er særligt vigtigt i situationer, hvor en borger har følt sig meget utryg. Der er det rart for vedkommende, at politiet kontakter ham eller hende. Det kan enten være telefonisk eller ved at møde op hjemme hos borgeren.