Nye ændringer i udlændingeloven i 2019 – Folketinget vedtog den 30. april 2019 en række ændringer i udlændingeloven, som trådte i kraft pr. 1. juni 2019. Den nye lovgivning skal lette den administrative byrde, der ofte forhindrer danske virksomheder i at hyre kvalificeret udenlandsk arbejdskraft uden for EU/EØS. Vi giver dig et overblik over de nye lovændringer her!

De nye lovændringer er særligt interessante for danske virksomhedsejere og arbejdsgivere, der er fast track-certificerede. Fra den 1. juni 2019 er det nemlig blevet lettere at opretholde en certificering og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Det er i den forbindelse også blevet vedtaget, at arbejdsgivere fremover blive informeret, hvis en udenlandsk arbejdstagers opholdstilladelse bliver afvist eller bortfalder.

udlændingelov 2019

Ny fast track-ordning giver større fleksibilitet

Den nye fast track-ordning giver større fleksibilitet til danske virksomheder, der er fast track-certificerede, og til arbejdstagere, hvis arbejdstilladelse er baseret på fast track-ordningen. Behandlingstiden for ansøgninger om certificering er desuden væsentligt kortere end lignende forordninger.

Den nye fast track-ordning betyder blandt andet:

  • Fra 1. juni 2019 er det muligt at ansøge om mere end et korttidsophold (short term stay) i løbet af et år, så længe det samlede ophold ikke overstiger 90 dage.
  • Fra 1. juni 2019 skal du ikke søge om ny arbejdstilladelse, hvis du skifter stilling inden for den samme virksomhed. Arbejdsgivere undgår således at skulle gennem nye ansøgningsprocessor med sagsbehandlingstid, når nye arbejdsopgaver og stillinger dukker op. Lempelserne gælder alle fire dele af fast track-ordningen – heriblandt beløbsordningen.

Kunstnere og idrætsfolk med særlige kvalifikationer og arbejdstilladelser har desuden fået muligheden for at udføre en bibeskæftigelse, der har ligner deres hovedbeskæftigelse, uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse.

Beløbsordningen ændres fra 37 til 30 timer ugen

Fra den 1. juni 2019 er det muligt at ansætte udenlandske arbejdstagere 30 timer om ugen på beløbsordningen, så længe beløbsgrænsen overholdes.

Det betyder, at det ikke er muligt at sænke lønnen i forhold til den ugentlige arbejdstid.

 

Minimumskravet til løn, som i 2019 lå på minimum 426.985,06 kr. brutto pr. år, og almindelige vilkår for løn og ansættelse skal derfor følges som tidligere.

 

Ny udlændingelov mindsker risikoen for ulovlige ansættelser

Den nye lovgivning hjælper arbejdsgiverne i deres udfordringer med ulovlig ansættelse og beskæftigelse af udenlandske arbejdstagere.

De danske immigrationsmyndigheder har nemlig etableret et nyt informationssystem, som underretter arbejdsgiverne, hvis medarbejderens arbejds- eller opholdstilladelse afvises, bortfalder eller ikke længere lever op til de nødvendige kriterier.

De administrative barrierer, som førhen har betydet, at arbejdsgivere har betalt ulovlig udenlandsk arbejdskraft uden at vide det, skulle derfor meget gerne mindskes – hvis ikke helt forsvinde.

Systemet har til formål at hjælpe virksomheder med at overholde udlændingeloven, når de ansætter udenlandsk arbejdskraft samt mindske risikoen for ulovligt arbejde og bøder.

Bødeniveauet for ulovligt arbejde hæves

De vedtagne lovændringer i udlændingeloven letter den administrative byrde fra arbejdsgiverne og gør det nemmere at kontrollere samt undgå ulovligt arbejde af udenlandske medarbejdere.

Til gengæld er bødeniveauet for danske arbejdsgivere, der ikke overholder udlændingeloven, steget. Arbejdsgivere, der ansætter udenlandske medarbejdere uden for EU/EØS uden gyldige arbejdstilladelser, risikerer således større bøder end førhen eller fængsel i op til to år.