Nye regler om slagtning af dyr på gårde

nye regler om slagtning af dyr

Nye regler om slagtning af dyr – Med de ny regler bliver det fra 1. januar 2020 lovligt for landmænd at få slagtet deres dyr på deres egen gård. Slagtningen skal stadig foretages af en professionel slagter, og der skal være indrettet et rum, hvor det kan foregå, så der er styr på fødevaresikkerheden.

Tidligere har det kun været tilladt at slagte dyr på sin egen matrikel til husbehov eller på grund af en nødslagtning, for eksempel hvis dyret var kommet til skade. Nu er reglerne dog ændret, så det er muligt for kommercielle landmænd at etablere et rum, hvor hjemmeslagtning er muligt. Slagtningen skal stadig foretages af en slagter, og fødevaremyndighederne skal kontrollere hjemmeslagteriet. Reglerne træder i kraft 1. januar 2020.

nye regler om slagtning af dyr

Den nye ordning gør det muligt for landmænd, der ikke ønsker at sende deres dyr til slagtning, at få slagtningen foretaget derhjemme. Derefter kan de døde dyr blive transporteret til et slagteri, hvor kødet kan blive forarbejdet. Dermed behøver dyrene ikke at blive udsat for en stressende transport, inden de skal slagtes.

Fødevareminister glæder sig over hjemmeslagtning

Fødevareminister Mogens Jensen har arbejdet sammen med branche- og interesseorganisationer for at finde frem til den rette løsning for alle. Han er derfor glad for det resultat, de nu er kommet frem til.

”Vi har nu en løsning, som tilgodeser de landmænd, der ønsker at slagte på egen gård. Hvis man som landmand eksempelvis ikke ønsker at transportere sine dyr til et slagteri, så skal man selvfølgelig have mulighed for det,” siger Mogens Jensen.

Det er ikke kun Fødevareministeren, der glæder sig over den nye ordning. Det gør interesseorganisationen Dyrenes Beskyttelse også.

“Dyrene undgår mest mulig stress og angst, ved at de bliver aflivet på gården. Det her med at blive læsset op i en bil, kørt væk for derefter at blive aflivet, er ikke godt for dyrene. Derfor er det den absolut bedste måde for dyr at komme herfra på, hvis de kan aflives på gården”, siger Cecilia Christensen Karstrup, der er dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse.

Ny regler om slagtning af dyr kommer efter indskærpelse i sommers

Den nye ordning kommer efter, at Fødevarestyrelsen i sommeren 2019 følte sig nødsaget til at præcisere over for landmændene, at de ikke måtte slagte deres dyr ude på marken. Kun i tilfælde hvor dyret var kommet til skade, eller hvor det var for vildt til transport og kunne forårsage skader på mennesker og dyr, måtte dyret tidligere blive slagtet på gården.

Indskærpelsen kom, fordi danske landmænd selvfølgelig skal følge de EU-direktiver, der er på området. Men det var der mange landmænd, der ikke var tilfredse med. En af dem var Lene Gommesen fra Sybergkvæg. De avler skotsk højlandskvæg, der har så lange horn, at de ikke kan gå igennem gangene i et traditionelt slagteri.

Med de nye regler er der altså nu taget højde for, at nogle landmænd foretrækker at aflive deres dyr på matriklen frem for at få dem kørt til et slagteri.

Læs også: Hvad er dropshipping?

Nye regler om slagtning af dyr – Med de ny regler bliver det fra 1. januar 2020 lovligt for landmænd at få slagtet deres dyr på deres egen gård. Slagtningen skal stadig foretages af en professionel slagter, og der skal være indrettet et rum, hvor det kan foregå, så der er styr på fødevaresikkerheden. Tidligere…