Nye regler omkring boligskatter er lige på trapperne – vær forberedt

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil give mere retvisende vurderinger.

Ændringer i boligskatten

I 2019 kommer der vejledende vurderinger, med de juridiske bindende vurderinger udsendes i etaper fra starten af 2020. boligejere, der har betalt skat ad en for høj vurdering siden 2022, vil automatisk få pengene tilbage. Men vil dog ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft, hvis man har betalt skat af en for lav vurdering.

I forbindelse med de nye vurderinger indføres et såkaldt forsigtighedsprincip. Det skal sikre, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, kommer boligejeren til gode. Det betyder helt konkret, at det beløb, man som boligejer skal betale skat af, generelt sættes 20 procent lavere end den offentlige vurdering. Regeringen lægger op til, at de nye boligskatteregler skubbes fra 2021 til 2024. boligejerne stiger ikke i betalt boligskat i ejerperioden, fordi eventuelle stigninger automatisk indfryses. I forbindelse med boligskatteforliget blev det antaget, at boligskatterne vil stige med ca. 2 ½ procent årligt frem mod 2025.

 

Hvad betyder det?

Resultatet af de nye vurderinger og skattesystem er, at nogle boligejere skal betale mere i boligskat, mens andre skal betale mindre. Skat estimerer, at 6 ud af 10 boligejere vil slippe billigere i skat i 2021 med det nye system, end de ville have gjort under det nuværende system i 2021. Dem der skal betale mere i skat, bør dog ikke blive bekymrede – de får nemlig en skatterabat, så deres skattebetaling ikke bliver højere, end hvad den ellers ville have været i 2021.

Hvis du står over for at skulle købe eller sælge nu og her, kommer ændringerne ikke umiddelbart til at berøre dig. Der er stadig så lang tid til, de nye regler for alvor træder i kraft, at priserne formentlig ikke er blevet påvirket af dem. Ansøg om et lån via lendme, for at finde det tilbud, der kan hjælpe dig bedst muligt, i den situation du står i, hvis du skal sælge eller købe. Hvis du overvejer at sælge din bolig, kan det være en god ide at sælge, før de nye boligskatter træder i kraft. Især på boliger, hvor der forventes højere boligskatter, kan det derfor have betydning for din salgspris, hvis du sælger kort tid efter, de nye regler er trådt i kraft.

 

Få hjælp til forvirringen

Hvis man ønsker sit hus vurderet, så det ikke kommer som et kæmpe chok for en, hvad den fremtidige vurdering bliver, skal man tage fat på en boligadvokat. Hos Hviidadvokater er man sikret rådgivning fra højt specialiserede advokater, inden for udvalgte juridiske discipliner. De står også først i rækken, for at holde sig opdateret på området og kan med sikkerhed give en god forklaring på, hvad der kommer til at ske i fremtiden og formode, hvad det vil betyde for dig som privatperson.

Som boligejer betaler man skat af værdien af sit hus eller sin lejlighed og den grund, den står på. For at fastsætte den værdi, der skal betales skat af, bliver der lavet offentlige ejendomsvurderinger. Der er ikke kommet nye offentlige ejendomsvurderinger siden 2013. det skyldes, at der er et nyt system på vej, der vil…