Det er vigtigt, at du kender til reglerne for vedligeholdelse og ejendomsservice, inden du flytter ind i en ny boligforening. For hvem skal egentlig vedligeholde hvad? Og hvem står for ejendomsservicen, når trappen skal vaskes og småreparationerne fikses? Læs med her, hvor vi guider dig gennem reglerne for vedligeholdelse og husorden i boligforeninger!

Har du og resten af din boligforening svært ved at få klaret trappevask, snerydning og tømning af tagrander? Så er det måske på tide, at I tager et kig på jeres husordenaftaler og vedligeholdelsespligt. Når du lejer en lejlighed i en bolig- eller andelsforening, underskriver du nemlig en række interne aftaler.

Hvem skal vedligeholde hvad?

Ifølge lejeloven er du som lejer selv pålagt vedligeholdelse og udskiftning af f.eks. nøgler og lås. Men selvom det er den eneste direkte vedligeholdelsespligt, du pålægges, kan du sagtens være bundet til flere vedligeholdelsesaftaler i din lejekontrakt. Eller i ejendommens husorden.

Det er derfor vigtigt, at du læser din leje-, andels- eller ejerkontrakt grundigt igennem, inden du underskriver den. Vær særligt opmærksom på §8 og §11 i en standardlejekontrakt. Det er her, at udlejer angiver, om det er er lejer eller udlejer, der har ansvaret for indvendig vedligeholdelse, og om din boligforening er tilknyttet en ejendomsservice. Tilsvarende kan andels- og ejerkontrakter i andels- og ejerforeninger indeholde regler omkring dette.

Den udvendige vedligeholdelsespligt påhviler som regel udlejer, ejer- eller boligforening. Den udvendige vedligeholdelsespligt dækker blandt andet rensning af tagrender, korrekt belysning og maling af opgange.

Er du som ejer eller boligforening ansvarlig for den udvendige vedligeholdelsespligt? Så kan du med fordel kontakte en udbyder af professionel ejendomsservice som f.eks. denne. En betalt løsning på abonnement er som regel billigere end en vicevært, og dækker en bred vifte af skræddersyede tjenester – heriblandt bl.a. trappevask, snerydning og gårdarbejde.

Vær opmærksom på den udvendige vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelsespligt dækker ifølge loven over meget mere end elementer uden for boligen.

Den udvendige vedligeholdelsespligt dækker nemlig alt det, der ikke kan kategoriseres inden for den indvendige vedligeholdelsespligt – dvs. maling, tapetsering og lakering af gulve i selve lejlighederne. Altså er f.eks. facaden, trappeopgang og tagkonstruktion en del af den udvendige vedligeholdelsespligt.

Har du ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, skal du derfor være opmærksom på, at pligten også gælder reparation af køkkenborde, skorstene samt vand- og varmeforsyningen. Altså klassiske viceværtsopgaver, som kan løses internt eller af en professionel ejendomsservice.

Har du som udlejer eller boligforening ansvaret for den udvendige vedligeholdelsespligt, er du ikke nødvendigvis forpligtet til at oprette en vedligeholdelseskonto. Du har til gengæld pligt til at lægge et fast vedligeholdelsesbeløb til side hver måned, hvis du ejer en bolig i en kommune, der håndhæver boligreguleringsloven.

Husordensregler i boligforeninger

Udlejer og evt. boligforening har pligt til at oprette ro og orden i sin ejendom. For at det kan lade sig gøre, udstedes der en husorden, som du skal overholde og underskrive, når du underskriver din leje-, andels- eller ejerkontrakt ved indflytningen.

Husordenen er et sæt regler, som gælder for ejendommens beboere og deres gæster.

I boligforeninger med beboerrepræsenter er det som regel beboerrepræsentanterne, der skriver husordenen. Bor du en i en boligforening uden beboerrepræsentation, er det derimod udlejer, ejer eller boligforeningen, der udarbejder reglerne for ejendommens husorden.

Husordenen kan blandt andet indeholde regler for ejendomsservice – altså regler for f.eks. trappevask og affaldsopsamling og oprydning på fællesarealer, samt pålægge beboerne forpligtigelser i forbindelse med udførelsen af disse opgaver.

Er du usikker på, hvad der står nævnt i husordenen i din ejendom, kan du med fordel bede din udlejer eller boligforening om at få den udleveret. På den måde undgår du at begå uagtsomme fejl, og modtage advarsler eller måske ligefrem en opsigelse af din kontrakt.