Der er mange gode grunde til at installere et overvågningssystem, som holder øje med, hvad der sker rundt omkring dit hus eller lejlighed – og som advarer dig, hvis der skulle komme ubudne gæster. Indendørs i din egen bolig må du naturligvis filme, hvor du vil. Men når det kommer til udendørsarealer, er der regler for, hvad og hvor meget dine private overvågningskameraer må holde øje med.

 

videoovervågning i egen haveSom udgangspunkt siger loven, at du kun må overvåge din egen grund. Det betyder altså, at du skal sætte dig ind i, hvor grænserne for din grund helt præcist går. Indgangspartiet til dit hus må du eksempelvis gerne overvåge, men kun, så længe kameraet kun dækker din egen grund og ikke opsnapper hvad der foregår uden for den. Det er altså ikke nok, at kameraet er monteret indenfor din egen grunds grænser – det må også kun filme her.

Det er forbudt både at filme offentlige og andres private arealer. Det betyder, at du hverken må overvåge et offentligt fortov eller dele af din nabos grund.

 

Der er dog en undtagelse til denne regel. Det er nemlig, i forbindelse med overvågning af din private grund og bolig, tilladt at filme offentlige arealer – så længe optagelserne ikke gemmes. Det betyder dog, at optagelserne ikke vil kunne bruges som led i opklaring af og bevis for eventuel kriminalitet. Mange vælger derfor kun at filme den grund de selv ejer, for at kunne bruge optagelserne senere hen. I stedet opsætter de falske kameraer i stedet for den ægte varer på steder, hvor offentlig færdsel finder sted. Filosofien er så, at attrapperne vil have en præventiv effekt.

 

Hvis du ejer en privat vej eller lignende, skal du undersøge, om vejen bruges til offentlig færdsel, inden du sætter et overvågningssystem op. Sørg for, via skiltning, at gøre opmærksom på at der er tale om privat område, og at der ikke er adgang for uvedkommende. Mangler der skiltning, er det ulovligt at montere overvågningskameraer.

 

Hvis du udelukkende bruger dit overvågningssystem til at holde øje med din egen bolig, er du derimod ikke forpligtet til at opsætte skilte, som gør offentligheden opmærksom på dette. Og du er dermed heller ikke forpligtet til at informere dine venner, bekendte og andre, som færdes i og omkring dit private hjem, om overvågningen. Selvom det måske kan være en god idé at fortælle dine nærmeste, at kameraerne holder øje med dem.

Kilder:

Besked.dk
a-sikring.dk
Retsinformation.dk