Vielse i det fri – Hvad er reglerne?

Kan en vielse forestå i det fri?

Ja, I kan godt blive viet i det fri.

Ønsker i at blive gift i naturen, måske skoven, eller på stranden eller måske blive viet hjemme i haven. Det er absolut muligt!

Præstevielser i det fri

Folkekirken støtter vielser i det fri, men det er op til den enkelte præst at godkende lokationen. Der skal være en speciel tilknytning til stedet, men dette er jo en subjektiv bedømmelse, og har man en god relation til sin lokale præst, burde det ikke være noget problem.

Borgerlig vielser i det fri

Så nu bliver det et ja og nej svar.

Lad os se på den grundlæggende lov.

§ 14. Henvendelse om borgerlig vielse sker til kommunen. Vielse foretages af de myndigheder, der er nævnt i § 13, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Vielsesmyndigheden kan dog skriftligt bemyndige en eller flere personer til på myndighedens ansvar at foretage vielse. Bemyndigelse kan kun meddeles til ansatte i kommunens administration og til medlemmer af kommunalbestyrelsen i kommunen.

Dvs. de eneste der kan vie folk er kommunalbestyrelsen eller giftefogeder ansat i kommunens administration. At blive giftefoged er blot at borgmesteren udsteder bemyndigelse til at en person kan forestå vielser, der ligger ingen uddannelse til baggrund for titlen giftefoged.

§ 15. Vielse skal foretages, selvom ingen af parterne har bopæl i kommunen.

Så I kan faktisk blive viet i en hvilken som helst kommune.

§ 17. Vielsen foretages i de kommunale kontorers kontortid. Dog skal vielse efter anmodning foretages om lørdagen mellem kl. 9 og kl. 12. Parternes ønsker med hensyn til tidspunktet skal så vidt muligt imødekommes. Vielsen kan foretages uden for de tidsrum, der er nævnt i 1. og 2. pkt., hvis vielsesmyndigheden accepterer det.

Bare rolig, selv om der står dette, så kan vielsen sagtens afholdes udenfor kommunens kontorer. Det er nemlig helt op til den enkelte kommune om de tilbyder vielser udenfor, og om de tilbyder individuelle vielser.

Som eksempel tilbyder Københavns kommune vielser i tivoli, i parker m.m. men det er på specifikke tidspunkter, dvs. der vil være flere par der bliver gift der, på rad og række. Du kan se kalenderen her

Kommuner som Rudersdal, Furesø med flere tilbyder vielser udenfor kommunen indenfor visse begrænsninger, så du er nød til at spørge på vielseskontoret i den ønskede kommune.

Kan en vielse forestå i det fri? Ja, I kan godt blive viet i det fri. Ønsker i at blive gift i naturen, måske skoven, eller på stranden eller måske blive viet hjemme i haven. Det er absolut muligt! Præstevielser i det fri Folkekirken støtter vielser i det fri, men det er op til den…